• Docent
  • Adviseur
  • Auteur

Biografie

Geboren Twentenaar en voormalig buutreedner prof. mr. Jeroen Rheinfeld is als spreker, hoogleraar en adviseur voornamelijk gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Maar ook andere notariële en fiscale onderwerpen genieten zijn warme belangstelling. Hij is sinds 2018 als vennoot verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen, waar hij onder meer onderzoek verricht en cursussen en lezingen geeft. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jeroen Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak. Ook is hij hoofdredacteur van het Land- en Tuinbouw Bulletin, redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie.

Referenties - quotes

“In welke hoedanigheid je Jeroen Rheinfeld ook tegenkomt (hij kent vele verschijningsvormen als directeur van het Instituut voor Agrarisch recht, docent, dagvoorzitter of spreekstalmeester anderszins, zeer deskundig vakidioot, borrelaar en wat dies meer zij), het is een erg graag geziene gast, die complexe juridische onderwerpen lichtvoetig en laagdrempelig, met de nodige gevatte humor aan de man weet te brengen.“

- mr. ing. C.F. (Kees) van Helvoirt, advocaat VanGoud Advocaten -