• Docent
  • Adviseur
  • Auteur

Kavelruil

Op donderdag 10 juli 2014 ben ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderwerp ‘kavelruil’. Mijn promotor was prof. mr. B.M.E.M. (Bernard) Schols, hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer.

In mijn proefschrift deed ik onderzoek naar het (agrarische) landinrichtingsinstrument kavelruil: de vrijwillige ruiling van onroerende zaken in het buitengebied. Ik beschreef de diverse civielrechtelijke en fiscale aspecten van de kavelruil, gaf een rechtshistorische beschouwing en maakte twee rechtsvergelijkende ‘excursies’ naar België en Duitsland.

Ook de rol van de notaris, de (provinciale) subsidie voor kavelruilprojecten en de verschillende parallellen met de civielrechtelijke rechtsfiguren ‘ruil’ en ‘verdeling’ passeerden de revue.

Ik pleit in mijn onderzoek onder meer voor opname van de kavelruil in het Burgerlijk Wetboek en voor diverse aanpassingen en verbeteringen op fiscaal terrein. Om de woningmarkt te stimuleren zou de ‘stedelijke kavelruil’, het op vrijwillige basis ruilen van stedelijk onroerend goed, verder moeten worden ondergezocht. Een beschouwing op Europees niveau en een verkennend onderzoek naar ‘interstatelijke’ kavelruil, waarbij geruild wordt over landsgrenzen heen, completeren het onderzoek.

Op 14 juli 2014 verscheen de handelseditie van mijn proefschrift, getiteld: Kavelruil, Civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen.

Het handboek, uitgegeven door Kluwer en opgenomen (als deel X) in de reeks Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht, is (o.m.) te bestellen via de website van Kluwer: https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/-/NPKAVRUIL.html

ISBN: 9789013125245